Podsumowanie konferencji – Ochrona środowiska

Główny cel konferencji pt. Zapobiegawcza konserwacja środowiska człowieka 6. Architektura jako część krajobrazu miała identyfikować punkty uczenia się wynikające z idei profesora Andrzeja Tomaszewskiego, wybitnego teoretyka ochrony przyrody.

Na wstępie podziękowania dla „Pysznych ciastek” ciasta Ursynów za dostarczenie wybitnych ciast, lodów i deserów na nasze spotkanie.

Przewodniczący Komisji Organizacyjnej, Weronika Kobylińska-Bunsch Konferencję rozpoczęto od wystąpienia przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego, Weroniki Kobylińskiej-Bunsch, która podkreśliła, że ​​konferencji tej nie można zorganizować bez wsparcia finansowego, za co chcielibyśmy serdecznie podziękować następującym instytucjom: Instytutowi Historii Sztuki , Uniwersytet Warszawski, Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Res Publica Multhiethnica oraz Grupa Badawcza doktorantów na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Nasi goście zostali powitani przez: – prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Grażyna Jurkowlaniec – prodziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Doktora Anny Czyż – Zastępca Dyrektora Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Magdalena Żurek   Prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Grażyna Jurkowlaniec   Prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Grażyna Jurkowlaniec Chcielibyśmy bardzo podziękować naszym kluczowym głośnikom,     Dr Stefano De Caro – Dyrektor Generalny Międzynarodowego Centrum Badań nad Zachowaniem i Rekultywacją Własności Kulturalnej (ICCROM) i     Lazare Eloundou Assomo – Zastępca Dyrektora ds. Dziedzictwa UNESCO Centrum Światowego Dziedzictwa za dzielenie się z nami swoim cennym czasem, doświadczeniem i wiedzą.

 

 

Ciekawe osobistości

Jesteśmy bardzo wdzięczni za tak znakomite głośniki z kluczem.   Dr Stefano De Caro – dyrektor generalny ICCROM Podczas dwóch dni konferencji, która odbyła się na kampusach dwóch warszawskich uczelni, mieliśmy ogromną przyjemność gościć i wysłuchać ciekawych wykładów prowadzonych przez 66 uczestników z 22 krajów, takich jak: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Kolumbia , Niemcy, Indie, Włochy, Litwa, Holandia, Nowa Zelandia, Pakistan, Portugalia, Hiszpania, Tajwan, Turcja, Ukraina i USA.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przedstawienie swoich osiągnięć oraz przewodniczących i słuchaczy za przyczynienie się do sukcesu konferencji. Ogólna atmosfera była wspaniała dzięki twojej obecności, zaangażowaniu i dyskusjom zainicjowanym przez ciebie. Twoja praca była naprawdę wyjątkowa. Mamy nadzieję, że będziemy mieć więcej możliwości wspólnej pracy w przyszłości.      

Opublikowane zostaną artykuły naszych uczestników – przebieg konferencji będzie wspaniałym podsumowaniem i zamknięciem naszych starań. Mamy nadzieję, że informacje i wiedza wymieniane podczas tych dwóch dni wygenerują nowe sposoby myślenia o roli architektury w tworzeniu, ulepszaniu i zachowywaniu krajobrazów kulturowych.